Werknet is een sluitende aanpak onderwijs, arbeidstoeleiding en jeugdzorg in de Achterhoek. Werknet laat geen enkele jongere onder de 27 jaar tussen wal en schip vallen.

Werknet is een netwerkorganisatie, dus geen eigen organisatie, of een eigen loket is in de Achterhoek. Er zijn duidelijke samenwerkingsafpraken. In deze presentatie vertellen we je er alles over...