SOTOG werkt in de samenwerkingsverbanden nauw samen met cluster 3 en 4 organisaties. De samenwerking is gericht op het delen, behouden en bereikbaar maken van kennis en expertise en de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit onderwijs
De scholen binnen het samenwerkingsverband bieden een passend onderwijsaanbod voor de leerlingen. Ze werken intensief samen en stemmen de kwaliteit van het onderwijs af. Alle scholen voor speciaal onderwijs bieden arrangementen aan voor specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften die beschreven zijn in het school ondersteuningsprofiel.

De samenwerkende schoolbesturen voor speciaal onderwijs zijn: