Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken besturen van regulier onderwijs en speciaal onderwijs in de regio samen in een samenwerkingsverband passend onderwijs. Het samenwerkingsverband draagt zorg voor een dekkend en passend onderwijsaanbod (lichte en zware ondersteuning) in de regio. Hoe dit georganiseerd wordt is vast gelegd in het ondersteuningsplan. Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring af voor leerlingen die we doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Zo'n verklaring geeft recht op een plek in het speciaal onderwijs.

SOTOG maakt deel uit van de volgende samenwerkingsverbanden:

SWV Twente noord (PO 23.01)SWV IJssel Berkel (PO 25.01)
SWV2302POSWV Twente Oost (VO 2302)
SWV Oost Achterhoek (PO 25.02)SWV Doetinchem (PO 25.03)
SWV Almelo e.o. (VO 23.01)SWV Zutphen (VO 25.01)
SWV Slinge Berkel (VO 25.02)SWV Doetinchem (VO 25.03)