Met de invoering van passend onderwijs dienen mbo-instellingen zelf extra ondersteuning en begeleiding van studenten vorm te geven en te organiseren. SOTOG onderhoudt goede contacten met het mbo. Deze contacten zijn belangrijk om de overstap en doorstroom van onze leerlingen goed te laten verlopen. 

Wij werken samen met het Graafschap College, ROC Twente en MBO Aventus.