JeugdzorgJeugdzorg helpt kinderen (0 tot 18 jaar) waarvan de ontwikkeling ernstig gevaar loopt. Dit kunnen problemen zijn bij het opgroeien en opvoeden. Jeugdzorg ondersteunt ook kinderen die depressief of autistisch zijn of ernstige gedragsproblemen hebben. Samen met het gezin bekijkt Jeugdzorg wat de beste oplossingen zijn.

Decentrale jeugdzorg
Per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Alle gemeenten zitten in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van jeugdzorg. Zij stemmen af en werken samen om de interne en externe leerlingenzorg op elkaar af te stemmen. Jongeren moeten immers in een zo vroeg mogelijk stadium en in de eigen omgeving geholpen worden om escalatie van problemen te voorkomen. SOTOG werkt nauw samen met de verschillende gemeenten.

Wij werken samen met
Aveleijn 
De Twentse Zorgcentra
Intermetzo
Lindenhout
Pactum
's Heeren Loo
Trias-groep