De Horizon biedt in samenwerking met onderwijs, jeugdhulpverlening en gemeenten daghulp aan jongeren van 12 t/m 23 jaar om tot een beter toekomstperspectief te komen. Het zijn jongeren die onvoldoende in staat zijn een (beroeps)opleiding af te maken of een betaalde baan vast te houden. Vanuit de SOTOG zijn parttime leerkrachten werkzaam bij de Horizon.

Toekomstverwachting
Vanuit een veilig en gestructureerd klimaat stimuleert De Horizon jongeren deel te nemen aan dagelijkse activiteiten en programma’s. De Horizon helpt de situatie te ordenen en pakt oorzaken van het voortijdig verlaten van school of werkloos zijn aan. Stapsgewijs realiseert de jongere zijn doelen en maakt hij/zij eigen keuzes om een realistische toekomstverwachting te ontwikkelen.

Meer informatie...