De voor ons onderwijs geldende CAO 2016-2017 kunt u onder deze link vinden