Informatie over onze school, aanmelden nieuwe leerlingen en kennismakingsgesprekken
Ook in deze bijzondere omstandigheden kunt u uw kind aanmelden voor onze school. Uiteraard is het ook mogelijk om een gesprek aan te vragen. Wij zorgen voor een passende vorm
zodat we ons houden aan RIVM-richtlijnen. Kijk op de schoolsites voor de namen de contactpersonen. Voor onze school SO Zutphen kunt u contact opnemen met de heer Jos Oude
Maatman directeur via j.oudemaatman@sotog.nl of de heer Marijn Derksen (adjunct-directeur) via m.derksen@sotog.nl 

Onze scholen zijn weer open
Alle SO-locaties zijn vanaf 11 mei 2020 gefaseerd opengegaan. Wij houden ons zo strikt mogelijk aan de RIVM-richtlijnen. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende medewerkers beschikbaar zijn om het onderwijs op school te verzorgen. Wij doen ons best, maar kunnen geen garanties geven. In voorkomende gevallen zullen we dit tijdig met u communiceren. 

Alle VSO-locaties hebben hun deuren 2 juni 2020 geopend. ijdens de laatste persconferentie over de coronamaatregelen versoepelde het Kabinet o.a. de 1,5m afstand binnen het VO 
en VSO Zoals bij iedereen nu bekend: vanaf 1 juli hoeven vso-leerlingen onderling geen 1,5 afstand meer te houden binnen de school, wél blijft die regel bestaan voor de
VSO-medewerkers: zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en leerlingen blijft de 1,5 meter afstand van kracht. Dit betekent dat alle VSO-leerlingen die geen gezondheidsklachten hebben in principe weer volledig naar school kunnen, waarbij OCW er vanuit gaat dat dit pas na de zomervakantie geëffectueerd zal worden.

Onderwijstijd
Uiteraard zorgen we ervoor dat alle leerlingen tot aan de zomervakantie dezelfde onderwijstijd krijgen. Omdat de focus nu op fysiek onderwijs ligt zal de focus afstandsonderwijs
minder zijn, maar de leerlingen krijgen wel extra huiswerkopdrachten voor de dagen dat zij niet op school aanwezig zijn.

Voorschriften
We hanteren hygiënische voorschriften voor leerlingen en personeel. In de scholen zijn ruim voldoende desinfecterende middelen aanwezig. Tevens worden cruciale plekken in de school vaker schoongemaakt. Om de hygiëne te kunnen garanderen verwachten we van leerlingen dat ze zich houden aan de veiligheidsregels en aanwijzingen. Indien een leerling zich 
structureel niet houdt aan de veiligheidsregels of -aanwijzingen kan de toegang tot de school worden geweigerd.

Vervoer 
De gemeente organiseert het leerlingenvervoer in het speciaal onderwijs op reguliere wijze (taxi of openbaar vervoer). Er is een landelijk vervoersprotocol vastgesteld door OC&W en de brancheorganisatie KNV (taxivervoer) waarin geregeld wordt hoe de veiligheid van leerlingen in de taxi en de bus gegarandeerd wordt.

Vragen?
Schroom bij vragen niet en bel of mail met de school.

 

Bezoekadres:Schoollaan 3
 7271 NS Borculo
Telefoon:0545-272259
e-mail:cvb@sotog.nl
Postadres:Postbus 58
 

7270 AB Borculo

 


Routebeschrijving
Startpunt:
Eindpunt:
Routebeschrijving
Voer een startpunt in.